Resmi Gazete’de bugün (2 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7449)

– 2023/2024 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7450)

– Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Orta Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Küçük Sanayi Sitesi Projesi Kapsamında Değerlendirilmek Üzere Düzköy Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7451)

– Artvin İli, Şavşat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (1. Etap) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7452)

– Artvin İli, Şavşat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (2. Etap) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7453)

– Artvin İli, Şavşat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (3. Etap) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7454)

– Van İli, Muradiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muradiye Şelalesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7455)

– Kayseri İli, İncesu ve Hacılar İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7456)

– Bartın İli, Kurucaşile İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekkeönü Köyü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7457)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/355, 356, 357, 358)

YÖNETMELİKLER

– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usûl ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2019/90, K: 2023/51 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 31/5/2023 Tarihli ve E: 2021/25, K: 2023/104 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 3/5/2023 Tarihli ve 2019/16060 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x